Natuurkundig Gezelschap Utrecht

Het Natuurkundig Gezelschap is een vereniging die tot doel heeft ‘de belangstelling in de studie der natuurkunde en haar historie te bevorderen’.