Natuurkundig Gezelschap Utrecht

Agenda

2 april 2019
Zaal Atlas, 1e verdieping van het Victor J. Koningsbergergebouw, De Uithof.

Dr.ir. J.H. Snoeijer: De spetterende fysica van druppels

Bijna niets is zo alledaags als een waterdruppel. De fysica van druppels is echter verrassend subtiel en speelt een cruciale rol in toepassingen als inkjet printing en de fabricage van computerchips. In deze lezing geef ik een overzicht van druppelfenomenen, van exploderende ijsdruppels tot de karakteristieke kringen van opgedroogde koffievlekken. De focus van de voordracht ligt op de onderliggende vloeistoffysica en hoe deze gebruikt kan worden voor technologische uitdagingen.

Jacco Snoeijer is hoogleraar “Capillary Flows & Elasticity”, verbonden aan de Physics of Fluids groep aan de Universiteit Twente. Na zijn studie Technische Natuurkunde in Twente, promoveerde Jacco in Leiden bij Wim van Saarloos en Martin van Hecke op de statistische fysica van granulaire media. Na postdocs aan de ESPCI in Parijs en aan de Universiteit van Bristol ligt zijn huidige interesse op het gebied van capillaire verschijnselen en de mechanica van zachte materie.

Links: