Natuurkundig Gezelschap Utrecht

Nieuws

Geschiedenis

Wie meer wil weten over de geschiedenis van het het Gezelschap leze in het Jubileumboek NG 200 het artikel van mevr.dr. J.G. Cittert van Eymers, erelid van ons Gezelschap.

Lees meer